28.01.2007 KAZUISTIKA: Pan Šedivý

Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících úspěch při řešení zakázek našick klientů je jejich motivace. Právě u mladých lidí bývá problém odlišit motivaci rodičů od motivace samotných mladých. Pracovní poradce Saša Oláh na příběhu pana Šedivého toto úskalí popisuje.

Pracovní a rodinné předpoklady
Panu Šedivému je devatenáct let, bydlí v jedné ze sociálně vyloučených lokalit na Chomutovsku. Jeho nevlastní otec, který je také mým klientem,  mne požádal, jestli bych s ním mohl spolupracovat na získání vhodného zaměstnání. Pan Šedivý nemá vyřízený trvalý pobyt, je občanem Slovenské republiky. Dosud ještě nepracoval legálně na smlouvu, pouze „na černo“ a má velmi špatné zkušenosti s vyplácením mzdy. Pan Šedivý není v evidenci Úřadu práce, má pouze zvláštní školu.

Pracovní poradenství
Pan Šedivý se dostavil na sjednanou schůzku. Probrali jsme společně možnosti pracovních příležitostí a určili si, na které nabídky budeme reagovat. Panu Šedivému jsem vysvětlil co nabízím a co pro něj mohu udělat. Vysvětlil jsem mu, že bude vhodné pokud se zaměříme na nabídky pracovních příležitostí, kde požadují pouze základní školu.

Pan Šedivý nechtěl osobně volat na uvedené inzeráty. Zavolal jsem tedy na jeden inzerát já, aby klient viděl, jak takový telefonní rozhovor vypadá. Na další nabídky již klient volal sám. Podařilo se zprostředkovat pohovor ihned v jedné z firem, která vyrábí ocelové konstrukce. Pan Sivák o doprovod k zaměstnavateli nestál. Nakonec šel na pohovor se svým otcem. Ukázalo se, že hledají někoho kdo má s výrobou zkušenosti a nakonec místo nabídli otci pana Šedivého, který musí pouze doložit zápočtový list od minulého zaměstnavatele a projít přezkoušením.

Pokračovali  jsme tedy na hledání vhodného zaměstnání. S panem Šedivým jsme zprostředkovali tři pohovory na různé pozice v různých firmách na Chomutovsku. Vypracovali jsme plán, kde bylo uvedeno, kam a kdy má pan Šedivý zajít na pohovor.  Domluvili jsme se, že se za ním po každém pohovoru zastavím, abych se dozvěděl jak pan  Šedivý u pohovoru dopadl a případně budeme moci naplánovat pohovory další. Pan Šedivý o mou asistenci nebo doprovod u pohovorů nestál.

Pana Šedivého jsem se pokusil několikrát zastihnout  doma, bohužel neúspěšně. Vždy jsem hovořil pouze s jeho matkou, která nevěděla kde její syn je. Zastihl jsem klienta až na konci týdne, když již bylo po všech pohovorech. Uvedl, že byl pouze na jednom pohovoru, protože ztratil náš plán, který jsme vypracovali. Zúčastnil se pouze pohovoru u firmy, která se specializuje na uklízení a tam mu nabízeli velmi malý plat.

Sdělil jsem panu Šedivému, že záleží pouze na něm, jak bude k hledání zaměstnání přistupovat a sjednal jsem si s ním schůzku na pondělí v dalším týdnu, kdy budeme moct naplánovat další pohovory.  Pan Šedivý s další schůzkou u mne v kanceláři souhlasil a prohlásil, že určitě přijde, protože práci potřebuje.

Pan Šedivý se bohužel na sjednanou schůzku bez omluvy nedostavil. Pokusil jsem se ho navštívit koncem dalšího týdne, bohužel opět nebyl doma a jeho matka  mi sdělila, že údajně již ráno odešel za mnou.

Hypotézy a otázky
Z rozhovorů s klientem jsem měl pocit, že práci opravdu potřebuje. Nepobírá žádné dávky, je bez příjmů a rád by si vyřídil trvalý pobyt. Myslel jsem, že tyto skutečnosti ho budou dostatečně motivovat k tomu, aby se opravdu aktivně podílel na hledání zaměstnání. Je možné, že si klient uvědomuje svou situaci a ví, že legální zaměstnání by mohlo pomoci jeho situaci vyřešit, ale zároveň si uvědomil, že proto bude muset něco udělat a něčeho se třeba i vzdát.

Závěr
Nehodlám ukončit spolupráci s klientem. Předpokládám, že se znovu určitě shledáme a celou situaci si vysvětlíme a budeme dál pracovat  na hledání vhodného zaměstnání.


Alexander Oláh
© Člověk v tísni, o.p.s.