25.02.2011 Ústí nad Labem: Slam poetry

"Chtěli jste někdy být u toho, když vznikají verše? Tváří tvář básníkovi či básnířce, pomáhat rýmům na svět…Povzbudit poetu, když se mu poezie rodí v hlavě? A když, inspirováni poezií, pocítíte touhu sami začít tvořit, vyskočíte na pódium a předložíte své básně publiku, které vás okamžitě jásotem odmění nebo vypíská? Pokud je to tak, vítejte na slam poetry.“ /www.slampoetry.cz/

Kariérní poradenství se netýká jen klasické nabídky služeb klientům, jako je doprovod do škol na dny otevřených dveří, pomoc s podáním přihlášky na SŠ a podpora během následného studia, ale také pořádání workshopů. Ty mají za cíl zvýšit jednak rozhodovací kompetence dospívajících a pomoci jim vhodně naložit se svým životem v rámci svých schopností a možností, ale také zlepšit jejich komunikační dovednosti.

Právě schopnost dobré sebeprezentace a pohotové reakce v komunikaci s druhými rozvíjí projekt Slam poetry, který byl realizován loni v Praze a letos se přestěhuje i do Ústí nad Labem. Již úvodní náborové setkání, které právě připravujeme, a které proběhne začátkem března a bude mít podobu klasické Slam poetry show, má mladým lidem z vybraných základních a středních škol z Ústecka zprostředkovat setkání se zajímavými osobnostmi Slam poetry v Čechách a v neposlední řadě s podobně založenými vrstevníky. S těmi bude možné letos na jaře kreativně strávit volný čas při pravidelných setkáních v DDM, které budou koncipovány jako tvůrčí etudy a vyústí v závěrečné veřejné klání mezi zúčastněnými. Pokud vše půjde správnou cestou, v plánu je i knižní vydání nejlepších básní a vznikne jakási Poetická mapa lokality Ústí nad Labem a okolí.

 

Další informace: romana.bartunkova@clovekvtisni.cz či www.slampoetry.cz.


© Člověk v tísni, o.p.s.