9.08.2011 Centrum: Mukařovská letní reality show

Poslední červencový týden strávilo několik dětí z Frýdlantu v Čechách, které jsou zapojené do programu kariérního poradenství liberecké pobočky společnosti Člověk v tísni, svůj prázdninový čas v táborovém areálu v Mukařově. Konala se tu letní pobytová akce pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Téma tábora bylo velkolepé a náročné. Pracovně a finančně zaměřené aktivity vedly k tréninku sociálních kompetencí.

Děti měly za úkol získat vlastní zaměstnání, vydělávat peníze na jídlo, bydlení i nabízené atrakce a učit se s nabytými financemi hospodařit. Byl tu mj. starosta, sporťák, kuchařky a kuchtíci, tesaři, pradleny a řada dalších profesí. Liberecko zajišťovalo hlavně občerstvení a služby mateřské školky pro nejmenší účastníky. Kromě aktivit, kterými si děti zajišťovaly živobytí, se mohli „občané“ našeho městečka účastnit řady sportovních akcí a soutěží. Hned v prvních dnech jsme si mohli vyzkoušet překážky na nízkých a vysokých lanech pod vedením profesionálů, během teplých dnů byla k dispozici vodní skluzavka a obzvláště zábavným zpestřením volných chvil se pro diváky i sportovce staly fotbalové zápasy smíšených družstev všech kategorií.


Mimo to velmi cennou zkušeností bylo pro děti setkání s vrstevníky z dalších měst, ve kterých organizace funguje. Sjeli se účastníci z Prahy, Kladna, Sokolova, Neratovic a dalších měst. Děti z Frýdlantu se vracely domů vlakem sice unavené a zablácené, ale spokojené a s kontakty na nové kamarády. Byl to pro nás z Liberecka báječný zážitek a děkujeme nejen „pražákům“ za pozvání. Příští rok se budeme opět těšit na „Mukařovskou reality show“.

Simona Benešová, kariérní poradkyně Člověk v tísni-pobočka Liberec


© Člověk v tísni, o.p.s.