21.02.2012 Praha: vytvořili jsme zcela nový workshop nazvaný Dokážu to pochopit?

Vzhledem k podzimním událostem, které se odehrávaly především na Šluknovsku, ale i v jiných regionech, jsme v rámci pražské pobočky Programů sociální integrace vytvořili a začali realizovat zcela nový workshop Dokážu to pochopit?, jehož cílem je snížit napětí ze strany mladých lidí vůči rozličným etnikům žijícím na území České republiky.

Workshop byl na podzim loňského roku několikrát realizován na ZŠ. Žáci si nejdříve vyzkoušeli otypovat charakterové vlastnosti vybraného člověka pouze podle fotografie a následně měli za úkol vybrat tři jména a tři věci, podle kterých by sami sebe nejlépe identifikovali, přičemž zjistili, že nikdo z nich neuvedl v rámci identifikace jako klíčovou charakteristiku své etnikum.

Poté byly děti rozděleny do dvou skupin, kdy každá dostala tutéž fotografii rodiny. Jedné skupině ale bylo řečeno, že rodina na fotografii pochází z Portugalska, druhé skupině pak, že se jedná o rodinu romskou. Hodnocení rodiny se  mezi skupinami zpravidla velmi lišilo. Takto si děti mohly uvědomit, že v sobě máme předsudky, které jsou často velmi nepodložené. V současné době je workshop nabízen i na SOU a OU.

Více informací: pavel.marcik@clovekvtisni.cz.


© Člověk v tísni, o.p.s.