9.03.2012 Sokolov: Nová spolupráce s SOS dětská vesnička Doubí

Sokolovské pobočce společnosti Člověk v tísni, o. p. s. se podařilo v rámci kariérního poradenství navázat spolupráci se Sdružením SOS dětských vesniček, SOS dětskou vesničkou Doubí v Karlových Varech. Od března 2012 se uskuteční několik workshopů pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, kterým je v místní vesničce poskytována pěstounská péče.

Jako první se uskuteční seminář s pracovními listy „Kdo jsem a čím budu“, který pojednává o sebepoznání, sebehodnocení a sebereflexi vzhledem ke kariérní volbě. Následně se bude konat workshop „Šitkredit“, zabývající se finanční gramotností a problematikou zadlužování. Při třetím setkání by si děti měly zahrát deskovou hru „C´est la vie… to je život“, která je zaměřena na získávání sociálních kompetencí. Zástupci obou organizací jsou přesvědčeni, že pořádáním seminářů pomohou mladistvým z SOS dětské vesničky k lepší orientaci ve výběru vhodného zaměstnání a při uplatnění ve společnosti v jejich budoucím životě.

 

Více informací: lukas.svoboda@clovekvtisni.cz.  


© Člověk v tísni, o.p.s.