20.03.2012 Praha: Žonglérský workshop a lá sociální cirkus

O víkendu 3. a 4. března se v KC Prádelna na pražském Smíchově uskutečnil žonglérský workshop. Workshopu se zúčastnily děti od 6 do 14 let ze Smíchova, Karlína i jiných pražských lokalit. A podle všeho si akci pořádně užily. Workshop proběhl v rámci dvoudenního semináře tzv. sociálního cirkusu, který zorganizoval Cirqueon - Centrum pro nový cirkus a zúčastnili se ho žongléři z celé republiky (Plzně, Brna, Českých Budějovic, Olomouce a Prahy). Co je vlastně sociální cirkus?

talirky.jpg

„Sociální cirkus (v originále social circus) je dynamicky se rozvíjející forma práce, která využívá cirkusové umění jako prostředek k dosažení kladných výsledků v sociální a psychické stránce osobnosti a v motorických dovednostech. Myšlenka sociálního cirkusu začala vznikat v jižní Americe, kde cirkusoví profesionálové učili děti a mládež z ulic (tzv. street kids).  Social circus se ukázal jako úspěšný v prevenci kriminality a jiných sociálně patologických jevů.  Principy sociálního cirkusu se začaly rychle šířit po světě, vznikaly cirkusové školy se zaměřením na práci s mládeží. Sociální cirkus se neprofiloval „jen“ jako volnočasová aktivita, ale svůj potenciál dále rozvíjel.  Vznikaly metodologie, social circus přijímal přístupy sociální práce a profesionalizoval se právě tímto směrem.“  

micky.JPG 


Na workshopu se děti naučily triky a tríčky s flowerstickem, míčky, diabolem i talířem, na své si přišli i příznivci magických kuželů. Děti byly do aktivit zcela ponořeny, zaujaté, soustředily se a snažily se triky osvojit, co nejrychleji a nejlépe. I přestože některé triky dětem daly pořádně zabrat, nakonec se mohli všichni zúčastnění těšit ze svého úspěchu a z toho, co všechno se na dvoudenním workshopu naučili, co dokázali.

Akce proběhla za podpory KC Prádelna a Cirqueonu - Centra pro nový cirkus. Za proběhlou akci chceme poděkovat všem zapojeným žonglérům, dobrovolníkům, KC Prádelna za zapůjčení prostoru a Cirqueonu za zorganizování celé akce.

skupinovka_1.jpg

Další fotografie najdete na stránkách fotografa Tomáše Česálka: http://cesalek.com/folder/cirqueon/index.html

Více informací na: www.integracniprogramy.cz či na www.cirqueon.cz


© Člověk v tísni, o.p.s.