28.03.2012 Liberec: Rozšíření služby kariérního poradenství v Libereckém kraji

Od ledna letošního roku se program kariérního poradenství v Libereckém kraji realizuje nově navíc v rámci projektu OPVK Liberecký kraj, který se zaměřuje na děti a dospívající ohrožené sociokulturním znevýhodněním. Spolupráci na individuálních zakázkách i skupinových aktivitách tak mohou využít základní a střední školy běžného vzdělávacího proudu, ale i školy se speciálním výukovým programem, pro které jsou od roku 2012 vytvořeny nové workshopy na míru potřebám žáků a studentů. 

Jednou z několika možností, jak spolupracovat s jednotlivými žáky a studenty je projekt retrostipendií pro studenty středních škol a učilišť, kteří se prostřednictvím služby kariérního poradenství mohou přihlásit a získat motivační stipendium až na dva roky. V tuto chvíli je již navázána spolupráce se SOŠ Jablonecká v Liberci a SŠ hospodářská a lesnická ve Frýdlantu, které jsou mimo jiné svým zaměřením specializované na středoškolské obory převážně pro absolventy základních škol praktických, což umožní, aby se informace co nejefektivnějším způsobem rozšířily mezi studenty.

Středním školám a základním školám je zároveň nabízena škála skupinových aktivit, které se svými tématy zaměřují na trh práce, sociální vyloučení, dluhovou problematiku a lidská práva. Cílem je prevence sociálního vyloučení, předlužení občanů a domácností, předčasné ukončování vzdělávání a prevence dlouhodobě zhoršující se nezaměstnanosti v kraji. Workshopy jsou školám přizpůsobeny na míru jak časově, tak obsahově a mohou tak být přednostně osloveny i základní školy praktické v Liberci.

Kariérní poradenství samozřejmě zahrnuje i individuální práci s jednotlivci, kteří mají zájem o poradenství a asistenci v otázkách vzdělávání. Osobní konzultace, poradenství, doprovody i skupinové akce jsou pro klienty a školní instituce k dispozici zcela zdarma.

Více informací: Simona Benešová – kariérní poradenství, Člověk v tísni, o. p. s., regionální pobočka Liberec. E-mail: simona.benesova@clovekvtisni.cz.  


© Člověk v tísni, o.p.s.