17.06.2008 Kariérní a pracovní poradenství

Od 1.4. 2008 se program Pracovní poradenství přejmenovává na Kariérní a pracovní poradenství (KaPPo). Tato změna je důsledkem realizace projektu PIN - Podpora inkluze, který úspěšně etabloval kariérní poradenství jako nedílnou součást pracovního poradenství. Ve většině lokalit tak nyní působí pracovní i kariérní poradce současně. Bližší informace o personálním obsazení těchto funkcí naleznete v sekci kontakty.


Daniel Hůle
© Člověk v tísni, o.p.s.