10.10.2008 PEXESO: Zvol si kariéru!

info_1.jpgPo řadě komixů zaměřených na problematiku černé práce a zadlužování přinášíme pexeso. Produkt je zaměřen na volbu budoucí kariéry a poradci s ním mohou systematicky pracovat se žáky prvního i druhého stupně.

Úvodní instrukce k aplikaci:

Samotné hraní pexesa je pouze dílčí součástí. Celou aplikaci lze rozdělit do tří základních částí:

a) Úvod - expozice problému

S účastníky je zahájena diskuse nad budoucí kariérou. Důraz je kladen především na znalost podmínek jednotlivých kariérních drah, znalost institucionálního rámce a prostředí, atd. Účastníkům jsou kladeny spíše otázky a samotné odpovědi jsou ponechány dostatečně otevřené. Poté, kdy se do diskuse dostatečně zapojují všichni účastníci, je tato etapa ukončena.

b) Hra

Tato etapa probíhá jako běžné hraní pexesa. Lektor se snaží hlavně upozorňovat na jednotlivé karty pexesa, zvláště pokud se jedná o méně obvyklé termíny. Tato etapa je ukončena teprve standardním ukončením hry.

c) Závěr - diskuse

Nad jednotlivými pojmy, které ve hře pouze zazněly, ale zároveň jejich obsah není skupině znám, lektor rozvíří debatu. Zároveň je debata věnována jednotlivím profesím, která jsou na kartičkách vyobrazeny a diskuse směřuje k priorizaci oborů.

 

1_4.jpg

2_5.jpg
3_3.jpg

 

 

loga_equal_male_web.gif

 


Daniel Hůle
© Člověk v tísni, o.p.s.