30.06.2009 KLUB ZASTÁVKA: Free2choose (Vsetín - téma:bydlení)

Na dalším Klubu Zastávka se pracovníci pražské pobočky věnovali problematice sociálního bydlení a konkrétně situaci ve Vsetíně.

Název aktivity: Free2choose (Vsetín - téma:bydlení)

Kdy: 17.2.09

Kde: Komunitní centrum Prádelna

Realizátor (kdo se z týmu OPPA účastnil+dobrovolníci):

Gabriela Kallová, Lucie Jindráková, Kateřina Hůlová

Charakteristika aktivity:

Promítnutím krátkého filmového klipu „Vystěhování Vsetínských" (výuková materiál z projektu Free2choose), ve kterém dochází ke střetu základních lidských práv a svobod. Následná diskuse na téma toto téma se závěrečným shrnutím práv a povinností nájemníků a pronajímatelů.  

Počet účastníků: 16

Co se dělalo (a jak to probíhalo):

Promítnutí klipu, který se zaměřuje na problém, kterým bylo rozvezení zhruba stovky lidí během noci autobusy do čtyř zchátralých domů v obcích na Jesenicku a ve Východních Čechách. Po shlédnutí klipu si účastníci vyzkoušeli aktivitu, kdy se rozdělili do dvou skupin, které dostaly za úkol zastávat opačné postoje k otázce  - „Je podle vás přípustné, aby samospráva vystěhovala neplatící spoluobčany za hranice obce?".

Po této diskuzi si každý účastník vyplnil anketu mapující jeho povědomí o právech  a povinnostech nájemníků a pronajímatelů. Následovalo závěrečným shrnutím a vysvětlení těch nejzákladnějších.  

Závěr:

Využívání audiovizuálních prostředků pro práci s mladými lidmi se nám osvědčilo. V případě zvolení vhodného tématu je využití filmů a klipů vhodným nástrojem, jak skupinu oslovit a podnítit ji k přemýšlení nad zvoleným tématem. A podpořit tak rozvoj sociálních kompetencí jednotlivců.

3_loga_velikost_10.jpg

Evropský sociální fond

Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti


Daniel Hůle
© Člověk v tísni, o.p.s.