28.01.2010 Centrum: Předškolním vzděláváním k úspěšnějšímu životu

Společnost Člověk v tísni (Programy sociální integrace) rozjíždí od března 2010 nový projekt zaměřený na podporu předškolního vzdělávání dětí vyrůstajících v sociálně vyloučeném prostředí. Projekt nazvaný Předškolním vzděláváním k úspěšnějšímu životu bude probíhat v sedmi krajích České republiky.      


Děti vyrůstající v podmínkách sociálního vyloučení se zpravidla neúčastní předškolní přípravy v mateřských školách. Obvykle jim v tom bární četné socio-kulturní bariéry a fyzická nedostupnost mainstreamových školek. Malá část dětí ze sociálně slaných rodin, která do mateřských škol dochází, se zase často se setkává s bezradností pedagogů, kteří nejsou na vzdělávání těchto dětí připraveni a chybí jim potřebná metodická podpora.

 

Projekt Předškolním vzděláváním k úspěšnějšímu životu nabízí nízkoprahovou alternativu k insititucionalizované předškolní přípravě, která se zaměří nejen na vzdělávání dětí, ale i na rozvoj kompetencí rodičů v oblasti vzdělávání dítěte. Pedagogům mateřských škol projekt zároveň nabízí konkrétní nástroje, jak pracovat se sociálně vyloučenými dětmi. Odpovědným institucím projekt navrhuje systémová řešení, která povedou ke zvýšení počtu sociálně znevýhodněných dětí, které absolvují předškolní vzdělávání.

 

Bližší informace o projektu budou uveřejněny na našich stránkách v průběhu března tohoto roku.  


© Člověk v tísni, o.p.s.