22.11.2010 Praha: Kurzy Angličtiny na Smíchově!

Ve smíchovském klubu Zastávka probíhá od 26. října každé úterý od 16:00 do 17:30 kroužek Angličtiny. Kurz je zaměřen na začátečníky a je otevřený pro všechny děti a mladistvé, kteří mají chuť rozvinout své znalosti jazyka, kterým dnes kromě královny Alžběty II. mluví odhadem další 1,5 miliarda lidí.

V hodinách se učíme interaktivní formou, posloucháme a překládáme písničky, hrajeme nejůrznější hry. Hodně se diskutuje, protože se chceme naučit především mluvit. Atmosféra kroužku je velmi přátelská, ale běda Vám děti, jak zapomenete domácí úkol!

 

Bližší informace: alexis.katakalidis@clovekvtisni.cz.   


© Člověk v tísni, o.p.s.