29.11.2010 Olomouc: Konference k zaměstnávání sociálně vyloučených osob

Ve středu 3.11.2010 proběhla na Krajském úřadu Olomouckého kraje konference k tématu Hledání nástrojů koordinace a podpory zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením.

Konference se zúčastnili zástupci neziskových organizací, úřadů práce, měst a obcí z Olomouckého kraje. Mezi probíraná témata konference patřila např. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, Priority v oblasti zaměstnanosti, Spolupráce úřadu práce a nestátní neziskové organizace při vytváření pracovních příležitostí, Možnosti spojení terénní práce s využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v rámci obce či Spolupráce města a soukromé společnosti při pracovním začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením. Pracovní poradci z olomoucké pobočky společnosti Člověk v tísni působící na Přerovsku a Prostějovsku na setkání vystoupili s příspěvkem věnovaným Možnostem a limitům pracovního poradenství v sociálně vyloučených lokalitách.

 

Více informací o službě pracovního poradenství v olomouckém kraji: ludmila.novakova@clovekvtisni.cz či na telefonním čísle (+ 420) 777 787 937.


© Člověk v tísni, o.p.s.