10.12.2010 Praha: Workshop finanční gramotnosti na ZŠ Grafická

Ve čtvrtek 11. listopadu se na základní škole Grafická v Praze 5 konal workshop pro žáky věnovaný otázkám finanční gramotnosti. Jednalo se o dvouhodinové odpolední vyučování v rámci předmětu „volba povolání“.

Workshop měl za cíl seznámit děti se základy finanční gramotnosti, proto si vyzkoušely mj. sestavit například fiktivní rodinný rozpočet. Důraz byl kladen především na důležitost finanční rozvahy a plánování. Jako pomůcka byly využívany e-learningové stránky www.sikmapolocha.cz, které u dětí sklidily velký úspěch. S pedagogy ZŠ Grafická byla dohodnuta další spolupráce.

Více na adrese: aneta.horka@clovekvtisni.cz.  


© Člověk v tísni, o.p.s.