O programu Kariérního a pracovního poradenství


Od ledna 2006 realizuje společnost Člověk v tísni o.p.s. program Pracovního poradenství, který je zaměřen na podporu osob se ztíženým přístupem na otevřený trh práce. Cílová skupina je převážně tvořena Romy ohroženými sociálním vyloučením, kteří mají ztížený přístup k institucionální pomoci a to jak státní, tak nestátní. Program se zaměřuje na poskytování poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů, na zprostředkování zaměstnání, atd.

Při realizaci projektu vycházíme z dlouhodobé zkušenosti a ze systematické práce v cílovém prostředí. Poradenské aktivity a provázanost místně dostupných služeb zvyšuje účinnost intervencí ve prospěch cílových skupin klientů a zlepšuje se tak dostupnost aktivit pro klienty programu. Koordinace aktivit v oblasti sociálních služeb a specializovaného poradenství je jedna z mála možností, jak vytvořit základ pro komplexní služby, které by vedly k podpoře zaměstnanosti a autonomii klientů a jejich rodin. Tato provázanost v současné době neexistuje, popřípadě není dostačující.

Od února 2008 byl program rozšířen o kariérní poradenství a v současné době se celý program nazývá: Kariérní a pracovní poradenství. Toto rozšíření je přirozeným důsledkem neustále se zvyšující kvalifikační náročnosti trhu práce v důsledku úspěšné ekonomické transformaci. Do budoucna lze předpokládat na základě mnoha ekonomických analýz, že pracovních příležitostí pro nekvalifikované bude ubývat a proto je potřeba soustředit maximální podporu do oblasti zvyšování kvalifikace. Kariérní poradci se primárně zaměřují na prevenci předčasného ukončení procesu vzdělávání v posledních ročnících základních škol.

Program Kariérního a pracovního poradenství byl doposud finančně podpořen z různých zdrojů. Mezi hlavní zdroje lze doposud řadit programy: OPRLZ (1.1.2006 – 30.6.2008), JPD3 (1.1.2007 – 30.6.2008), EQUAL (1.2.2008 – 31.8.2008), 0PPA (1.7.2008 - 31.12.2010), OPLZZ (1.9.2009 - 31.8.2011), OPVK (24.7.2009 - 30.6.2012).

Historie:


leden 2006
vznik pracovního poradenství
(Plzeň, Liberec, Ústí n.Labem, Kladno, Chomutov, Sokolov)

červen 2006
rozšíření
(Bílina)

leden 2007
rozšíření
(Praha)

březen 2007
rozšíření
(Olomouc, Přerov, Prostějov)

únor 2008
rozšíření o Kariérní poradenství
(Praha, Plzeň, Liberec, Chomutov, Sokolov, Jirkov)

© Člověk v tísni, o.p.s.