Projekt:Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovných přístup ke vzdělávání

(zkráceně - Vzdělávací koncepce)

V rámci projektu Vzdělávací koncepce vytváříme v sedmi obcích (Sokolov, Jirkov, Bílina, Ústí nad Labem, Liberec, Kladno a Olomouc) na vytváření lokálních vzdělávacích koncepcí, podporujících rovný přístup ke vzdělání a obsahujících konkrétní proinkluzivní opatření. Souběžně s tvorbou vzdělávacích plánů rovněž realizujeme aktivity podporující tyto koncepce: profesní poradenství, mimoškolní doučování dětí a vzdělávání pedagogů. Výstupem projektu tak bude sedm lokálních vzdělávacích proinkluzivních plánů včetně katalogu podpůrných opatření. Aktivity projektu jsou zacíleny na začleňování znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu a podporují kooperaci všech relevantních aktérů v této oblasti vzdělávání a zejména vzdělávací politiky na lokální, potažmo regionální úrovni. Projekt je realizován ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

 

 

 

loga_gif_480_2.gif

 

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.