Projekt: Uč se, more, nebo budeš bit!

Cílovou skupinu tvoří lidé ohrožení sociálním vyloučením s tím, že na území hl. m. Prahy se nejedná pouze o typické?sociálně vyloučené lokality?. Tito lidé pocházejí z prostředí, kde je nejčastější dosaženou kvalifikací absolvovaná zvláštní škola, v lepším případě škola základní. V případě klientů pocházejících z romských komunit je prostředí charakteristické výskytem vysokého počtu dlouhodobě nezaměstnaných. V takovém prostředí není vyšší kvalifikace společenskou hodnotou podobně jako takovou hodnotou není ani legální zaměstnání.K opuštění sociální sítě, ke vzdělávání nad rámec povinné školní docházky a ke vstupu na legální trh práce tak není v mnoha případech dostatečná motivace klientů. Život většiny našich klientů žijících v prostředí sociálního vyloučení je charakteristický všudypřítomnou nestabilitou. Vysoká fluktuace v oblasti bydlení, nelegální zaměstnání a předluženost představuje začarovaný kruh, ze kterého vede cesta nalezením bydlení, vyřešením dluhů a nalezením dlouhodobého legálního zaměstnání. Toto jsou většinou nedělitelné potřeby sociálně vyloučených.Přičemž problematika bydlení má významný dopad na úspěšnost klientů ve vzdělávacím prostředí. Tento úspěch je snižován vysokou mírou fluktuace rodin žáků.

Cílovou skupinu je možné charakterizovat následujícím způsobem:
1) Žáci ZŠ ve věku 6 ? 15 let: těmto klientům bude poskytováno individuální doučování, popřípadě pomoc s výběrem optimálního učebního oboru či jiné školy.
2) Studenti středních škol, kterým hrozí předčasné ukončení studia: těmto klientům bude poskytován individuální přístup, pomoc s problémy při vzdělávání, stejně jako možnost změny učebního oboru a teprve jako poslední možnost bude klientů, předčasně opouštějícím školu nabízena služba pracovního poradenství.
3) Studenti středních a vysokých škol: tato cílová skupina je charakteristická vysokou mírou zapojení do realizace projektu. Studenti budou realizovat individuální doučování, a zároveň jim bude zprostředkovávána cenná zkušenost s odlišným sociokulturním prostředím.  

 

 

 


 

3_loga_velikost_10.jpg

Evropský sociální fond

Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Magis
Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.