Cíle projektu
Cílem předkládaného projektu je zvýšit úspěšnost vzdělávací kariéry dětí a mládeže, se specifickými vzdělávacími potřebami, které vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení v Bílině, Chomutově, Ústí nad Labem, Plzni, Liberci, Sokolově a na Olomoucku a Prostějovsku.   Podpořit jejich šance nalézt plnohodnotné uplatnění na volném pracovním trhu a vymanit se z bludného kruhu sociálního vyloučení.

Projekt je dále impulsem k zahájení důležitých plánovacích procesů v oblasti vzdělávací politiky na místní úrovni, které v součinnosti s integračními sociálními politikami představují systémový přístup k řešení problematiky sociálního vyloučení. Prostřednictvím přímé práce s dětmi a mládeží projekt směřuje  k optimalizaci podmínek jejich domácí přípravy  a  přispívá k rozvoji kompetencí, důležitých pro nalezení vyhovujícího zaměstnání a dosažení odpovídající životní úrovně. Analytická činnost popíše aktuální situaci v oblasti začleňování dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami,  ohrožených sociálním vyloučením na místní úrovni a identifikuje příčiny jejich odchodu z hlavního vzdělávacího proudu a předčasného ukončování vzdělávání.

Na základě výstupů z analýzy bude designována činnost expertních skupin, které přispějí k tvorbě inkluzivních politik na úrovni škol, školských institucí a relevantních úsecích veřejné správy.  Projekt tak iniciuje  proces, jehož výsledkem budou na úrovni škol a dalších segmentů vzdělávacího systému životaschopné koncepce mající potenciál reálně podpořit začleňování a vyrovnání příležitostí dětí a mládeže, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Na místní úrovni bude vytvořena spolupracující síť organizací, úseků samospráv, jejichž činnost se bude v oblasti začleňování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami propojovat. A na úrovni politických rozhodnutí v dané oblasti projekt podpoří vznik funkčních opatření a zastřešujících strategických dokumentů, které budou rozvoj inkluze ve školství v dané lokalitě zaštiťovat a vymáhat.
 
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 
loga_gif_480.gif 
Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.