Podmínky prospěchového retrostipendia


Podmínky pro zařazení do programu:

1) Žadatel musí studovat v prvním ročníku SŠ, OU nebo SOU (škola může být i soukromá). Zařazeny mohou být i děti z 9. tříd ZŠ, ale i těch se první výplata týká až na konci 1. ročníku SŠ.
2) Žadatel nesmí mít v pololetí žádné neomluvené hodiny a omluvená absence může být maximálně ve výši 25 %.
3) Na pololetním vysvědčení nesmí mít žadatel žádnou pětku (hodnocení "nedostatečně"), hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z chování.
4) Aspoň jeden z rodičů nesmí mít vyšší dokončené vzdělání než ZŠ (tato podmínka je požadována z důvodu zacílení stipendia na nejpotřebnější studenty). 
 

Podmínky pro čerpání finančních prostředků:

1) Na závěrečném vysvědčení v prvním ročníku nemít žádné neomluvené hodiny a omluvenou absenci maximálně 20 %.
2) Na závěrečném vysvědčení v prvním ročníku nemít žádné pětky, hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z chování.
3) Na závěrečném vysvědčení v prvním ročníku mít ze všech čtyř zvolených klíčových předmětů stupeň 3 nebo lepší.
4) V průběhu studia vstřícně spolupracovat s kariérním poradcem společnosti Člověk v tísni a umožnit mu komunikaci se školou (za účelem monitorování plnění podmínek).

Pokud budou všechny tyto podmínky splněny, obdrží stipendista na konci školní roku, tj. po předložení závěrečného vysvědčení, 2000,- Kč a od září bude dostávat 1000,- Kč měsíčně, a to po celu dobu, po kterou bude plnit podmínky stipendijního programu, maximálně však 2 roky (do konce třetího ročníku). Celkem tak může stipendista obdržet 24 000,- Kč za dva roky.

V případě, že žadatel je učeň oboru určeného absolventům praktických a speciálních škol a lidem s nedokončeným základním zvděláním (obory, jejichž kód začíná písmenem „E“), může být stipendium vypláceno maximálně 1 rok, tedy po dobu studia druhého ročníku.

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.