RETROSTIPENDIA


Člověk v tísni za podpory nadace společnosti Patria Finance nabízí stipendium až 12 000,- Kč ročně dětem, jejichž rodina má objektivně snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání. Toto stipendium mohou získat studenti, u nichž alespoň jeden rodič nemá vyšší dosažené vzdělání než základní. Dalšími kritérii jsou docházka do školy, známka z chování a prospěch. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti 1. ročníků SŠ nebo SOU, ale také žáci v posledním ročníku ZŠ.

Žádosti o stipendium přijímáme v tomto školním roce do 15. Března 2013.

Komu je retrostipendium určeno?

Studentům, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se vyučit nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu (maturitní i nematuritní obory) a mají ke studiu poctivý přístup. Mezi podmínky zařazení do stipendijního programu patří zejména dobrá docházka do školy, slušný prospěch a bezproblémové chování.

Kritérium vzdělání rodičů

Základní podmínkou také je, aby nejvyšší dokončené vzdělání alespoň jednoho z rodičů dítěte nebylo vyšší než základní. Tato podmínka zajišťuje směřování stipendia zvolené cílové skupině – tedy dětem, u kterých lze očekávat, že se jim v rodině nemusí dostávat dostatečné podpory ke studiu.

Jak retrostipendium funguje?

Po přihlášení do programu v 9. třídě ZŠ nebo v pololetí 1. ročníku střední školy či učiliště je zkontrolováno formální splnění vstupních podmínek a žák/student je přijat do stipendijního programu. Stipendium začne být vypláceno s koncem prvního ročníku učiliště či střední školy, a to pokud jsou dále v každém pololetí splněny podmínky pro pokračování účasti ve stipendijním programu, mezi které patří i spolupráce s místním kariérním poradcem společnosti Člověk v tísni nebo partnerské organizace.

Výplata - kolik a kdy?

Pokud v prvním ročníku učiliště či střední školy splní přijatý účastník programu podmínky pro vyplacení stipendia, jsou mu (resp. jeho zákonnému zástupci) po doručení kopie vysvědčení z prvního ročníku vyplaceny 2 000 Kč. Následně počínaje dalším školním rokem (od září) je vyplácen 1 000 Kč měsíčně. Stipendium lze pobírat maximálně 2 roky (tzn. po dobu 2. a 3. ročníku).

Účelové určení stipendia

Stipendium není pro rodinu volně použitelný příjem, nýbrž je vypláceno pouze oproti předložení dokladů o platbě za službu či zboží, k jejichž úhradě je stipendium výslovně určeno. Mezi tyto položky patří například školné, školní potřeby, volnočasové aktivity (hudební škola, sportovní kroužek, …), doprava do školy, nájemné apod.

Kdy se přihlásit?

Období pro podávání žádostí ve školním roce 2012/2013 je od 1.2. do 15.3. 2013.

Jak se přihlásit?

Kontaktujte kariérního poradce z nejbližší pobočky Člověka v tísni nebo z nejbližší partnerské organizace. (o partnerských organizacích vás rádi informujeme na e-mailu nebo telefonu uvedeném níže). S ním pak vyplníte Žádost, kterou najdete v sekci Ke stažení, připojíte k ní kopii posledního pololetního vysvědčení (nebo výpisu z něj) a obojí nám prostřednictvím našeho pracovníka nebo pracovníka partnerské organizace pošlete.

Další dotazy o možnosti přijetí do stipendijního programu vám dodáme a jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese stipendia@clovekvtisni.cz.

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.