OBSAH:


0. Preambule

1. Zaměstnanost - služby
1.1. Problematika zaměstnanosti v kontextu sociálního vyloučení
1.2. Zprostředkování x management pracovních příležitostí
1.3. Cíle pracovního poradenství

2. Přímá práce s klienty - zprostředkování
2.1. Lokalita
2.2. Cílová skupina
2.3. Kdo je klient
2.4. Vstup do lokality získávání a přebírání klientů od TSP
2.5. Hranice x Přirozenost
2.6. Metody a techniky
2.6.1. Motivace klienta
2.6.2. Podrobná pracovní anamnéza
2.6.3. Sestavení CV,
2.6.4. Nácvik praktických dovedností (telefonování, vystupování, atd.)
2.6.5. Doprovod a jednání s institucemi
2.6.6. Zvyšování kompetencí klienta

3. Management pracovních příležitostí
3.1. Region
3.2. Partneři
3.3. Prezentace služby
3.4. Etika x Realita

4. Forma spolupráce s klienty – Zakázky
4.1. Co je zakázka
4.2. Zprostředkování zaměstnání – primární zakázka
4.3. Asistence v zaměstnání – sekundární zakázka
4.4. Další zakázky
4.4.1. Diagnostika
4.4.2. Pracovně právní vztahy
4.4.3. Zprostředkování vzdělávání
4.4.4. Asistence ve vzdělávání
4.4.5. Předluženost v kontextu zaměstnanosti
4.5. Ukončení zakázky
4.6. Ukončení spolupráce

5. Hlavní rizika a limity služby
5.1. Nereálné očekávání PP
5.2. Lichá motivace klienta,
5.3. Nereálné očekávání TSP
5.4. Nelegální zaměstnání
5.5. Vztahy se zaměstnavateli
5.6. Diskriminace

6. Zásady evidence v ARA
6.1. Karta klienta
6.2. Anamnéza
6.3. Zakázky
6.4. Konzultace
6.5. Dokumenty

7. Řízení a podpora služby
7.1. Organizace a administrativa
7.2. Sdílení a vzdělávání
7.3. Podpora a supervize
7.4. Evaluace, evaluační kritéria – bude doplněno

8. Kasuistiky

 

 

loga.gif

Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.